Hommelvik Ungdomsskole

Backe Trondheim bygger ny Hommelvik Ungdomsskole.

Første spadetak var 3. oktober 2016 og ny skole skal være klar til innflytting jul 2017.

Den gamle skolen rives våren 2018 og paviljongen flyttes. Deretter ferdigstilles utearealene til sommeren 2018. Gymsal og svømmehall skal stå urørt.